Eshragh Translators

ترجمه همزمان

شبکه مترجمین اشراق

ما به زبان شما سخن میگوییم

سرویس ترجمه همزمان ترجمه کردن یا عمل ترجمه همزمان، ترجمه ای شفاهی است که در آن مجموعه ی گفتار، علائم و اداها و حالات سخنگو از زبان مبدا به زبان مقصد بیان می شود. مترجم شخصی است که افکار و تفاسیر را از زبان مبدا به زبان مقصد باز می گرداند. مترجم همزمان فرصت تغییر دادن عبارات، تصحیح ساختار جملات و انتخاب سبک‌های گوناگون را ندارد و رعایت زمان در بعضی موارد یک نیاز محسوب می‌شود. تنها مزیتی که مترجم همزمان از آن برخوردار است ولی مترجم مکتوب از آن بی بهره است استفاده از پیامهای جانبی می باشد.

خدمات ما


project name

ترجمه همزمان هم ردیف:

ترجمه همزمان بدین صورت است که مترجم همزمان با سخنگو گفتار را ترجمه می کند، این ترجمه با استفاده از میکروفن انجام می گیرد. بدین صورت که مترجم همزمان سخنان سخنگو را از هدفون می شنود و از طریق میکروفن این سخنان را در قالب زبان مقصد می کند. این نوع ترجمه یکی از دشوارترین ترجمه هاست. این نوع ترجمه در کنفرانس ها و همایش های علمی بسیار کاربرد دارد و سخنان سخنران از طریق هدفون برای حضار ترجمه میشود. سخنرانی های شخصیت های مهم سیاسی و کشوری در همایشهای بین المللی نیز به این طریق ترجمه میشود.

کسب اطلاعات بیشتر

project name

ترجمه همزمان منقطع:

در ترجمه همزمان منقطع، مترجم بعد از قطع موقت سخنگو شروع به ترجمه سخنان او می کند. در این نوع ترجمه، مترجم یا بصورت ذهنی و یا براساس نوشته های خود که در حین صحبتهای سخنگو یادداشت کرده است ، ترجمه را انجام می دهد. فاصله زمانی توقفها متفاوت است گاهی بین دو یا سه جمله اتفاق می افتد و گاهی به یک یا دو دقیقه طول می کشد. برای بعضی مترجمها بهتر است که زمان توقفها بیشتر باشد زیرا هرگونه ابهامی در صحبتها را رفع می کند. این نوع ترجمه در مذاکرات سیاسی و دیدار سران کشورها، مذاکرات تجاری و مصاحبه های زنده تلویزیونی کاربرد دارد.

کسب اطلاعات بیشتر

project name

ترجمه به صورت نجوا:

در این نوع ترجمه مترجم عملا در گوشی صحبت نمی کند بلکه آرام و شمرده صحبتهای سخنگو را ترجمه می کند. ترجمه باید خیلی روان و گویا باشد و در صورت نیاز از حرکات و اشاره های شخص استفاده کند تا بیان احساس و لحن سخن آسانتر شود. این نوع ترجمه در مذاکرات حساس کارائی دارد.

کسب اطلاعات بیشتر

project name

ترجمه تلفنی:

این نوع ترجمه از طریق تماس تلفنی انجام می¬پذیرد به این صورت که مترجم از طریق یک گوشی با تماس گیرنده همراهی میکند و مکالمات او را به مخاطبش انتقال میدهد و بالعکس سخنان مخاطب را به طرف اول تفهیم میکند. این نوع ترجمه نیازمند تبحر بسیاری است و مترجم باید مهارت و تجربه کافی را در این زمینه داشته باشد. تماس های تلفنی سیاستمداران و تجار برجسته با یکدیگر یکی از دشوارترین نمونه های ترجمه همزمان است.

کسب اطلاعات بیشتر

project name

ترجمه ویدیوئی:

این نوع ترجمه بیشتر در مصاحبه های تلویزیونی کارائی دارد به این صورت که مصاحبه شونده از طریق ارتباط ویدئوئی در برنامه¬ای حاضر میشود و مترجم در کنار او، به صورت همزمان صحبت های او را ترجمه میکند. البته در برخی از دانشگاه های معتبر نیز از این روش برای بهره مندی از تجربه های اساتید دانشگاه های دیگر در سراسر جهان استفاده میشود.

کسب اطلاعات بیشتر

با ما تماس بگیرید

GitHub Contributions Chart


تماس با ما

نوع سرویس درخواستی :

خدمات ترجمه همزمان


نوع ترجمه نوع تعرفه هزینه
ترجمه همزمان بدون هدفون ساعتی 800,000 ریال
ترجمه همزمان بدون هدفون روزانه 4,000,000 ریال
ترجمه همزمان با هدفون ساعتی تماس بگیرید
ترجمه همزمان با هدفون روزانه تماس بگیرید

خدمات ترجمه مالتی مدیا


نوع ترجمه نوع تعرفه هزینه
ترجمه مدیا بدون زیرنویس دقیقه ای 100,000 ریال
ترجمه مدیا داری زیرنویس دقیقه ای 60,000 ریال
پیاده سازی متن مبدا دقیقه ای 50,000 ریال
ایجاد فایل زیرنویس برای مدیا دقیقه ای تماس بگیرید