برای مشاهده نسخه جدید وبسایت کلیک کنید

معرفی متون رشته های قابل ترجمه در شبکه مترجمین اشراق

1394/12/1
معرفی متون رشته های قابل ترجمه در شبکه مترجمین اشراق

امکان ترجمه برای متون رشته های ذیل در سه سطح در شبکه مترجمین اشراق فراهم شده است:

 

ترجمه گروه فنی مهندسی

 •  ترجمه کتاب مهندسی برق
 •  مهندسی پزشکی
 •  ترجمه کتاب  مهندسی مکاترونیک
 •  مهندسی نفت
 •  ترجمه کتاب  مهندسی پلیمر
 •  معماری کشتی
 •  ترجمه کتاب   کاتالیست
 •  فرایندها
 •  بیوتکنولوژی
 • ترجمه کتاب  شیمی
 •  نانو
 •  ترجمه کتاب  بیوشیمیایی
 •  ترجمه کتاب  صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب   معدن
 •  مکانیک سنگ
 •  ترجمه کتاب   سیستم محرک خودرو
 •  ترجمه کتاب   مهندسی جوش
 •  مهندسی مکانیک
 •  ترجمه کتاب  حمل و نقل دریایی
 •  دریانوردی
 • مهندسی آب
 •  مهندسی زلزله
 •  ترجمه کتاب  سازه
 • ترجمه کتاب   مهندسی عمران
 •  مهندسی صنایع مالی
 •  مهندسی صنایع
 •  ترجمه کتاب  جوشکاری
 •   ترجمه کتاب  استخراج فلزات
 •  سرامیک
 • ترجمه کتاب  مهندسی مواد مرکب
 •  تجارت الکترونیک
 •  امنیت اطلاعات
 •   ترجمه کتاب  شبکه های کامپیوتری
 •  فن آوری اطلاعات
 •  معماری کامپیوتر
 •  هوش مصنوعی
 •  نرم افزار
 •  جلوبرندگی
 • مکانیک پرواز
 •  ائرودینامیک
 • ترجمه کتاب  مهندسی هوا فضا
 • ترجمه کتاب   تکنولوژی نساجی
 •  ترجمه کتاب  مهندسی دارو سازی
 •  ترجمه کتاب  صنایع رنگ

 

 ترجمه کتاب  گروه علوم پایه

 

 •  پترولوژی
 •  زمین شناسی
 •  اقتصادی
 •  تکنونیک
 •  آبشناسی
 •   ترجمه کتاب  چینه شناسی و فسیل شناسی
 • ترجمه کتاب   رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 • ترجمه کتاب  نفت
 • ترجمه کتاب   زیست محیطی
 •  ژئوفیزیک
 •   ترجمه کتاب  هواشناسی
 •  شیمی فیزیک
 •  شیمی آلی
 •  شیمی و فن آوری اسانس
 •  شیمی جدید
 •  شیمی معدنی
 • شیمی کاربردی
 •  علوم و فن آوری نانو
 •  فیتو شیمی
 •  آموزش شیمی
 •  پیشرانه ها
 •  شیمی دریا
 •  شیمی پلیمر
 •  فیزیک
 •  فیزیک حالت جامد
 •  فیزیک هسته ای
 •  ترجمه کتاب   فیزیک ماده چگالی
 •  مهندسی هسته ای
 •  آموزش فیزیک
 •  مهندسی الکترونیک
 •   ترجمه کتاب  بیوفیزیک
 •  علوم جانوری
 •  سلولی مولکولی
 •  بیوتکنولوژی میکروبی
 •  آماربیمه
 •  آمار اقتصادی و اجتماعی
 •  ریاضی محض
 • ترجمه کتاب   آموزش ریاضی
 •  علوم کامپیوتر
 • ترجمه کتاب   زیست شناسی جانوران دریا
 •  آلودگی دریا
 •  فلسفه ی علم
 •  تاریخ علم
 •  علوم دریایی و اقیانوسی
 •  بوم شناسی دریا
 •   ترجمه کتاب  علوم محیط زیست
 •   ترجمه کتاب  ریاضی مالی
 •  ریاضی کاربردی
 •  آمار ریاضی
 •  علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه
 •  بیوتکنولوژی دریا
 •  ژنتیک
 •  میکروبیولوژی
 •  علوم گیاهی
 •  ترجمه کتاب  بیوشیمی
 •  ترجمه کتاب  فوتو نیک
 • علوم و فن آوری نانو- نانو فیزیک
 •  فیزیک نجومی
 •  فیزیک نظری
 •  فیزیک ذرات بنیادی
 •   ترجمه کتاب  فیزیک اتمی و مولکولی

 

 ترجمه کتاب  گروه علوم پزشکی

 •  قارچ شناسی پزشکی
 •  پرستاری
 •  ترجمه کتاب  فیزیوتراپی
 •  ترجمه کتاب  ایمنی شناسی
 •  آموزش بهداشت
 •  میکروبشناسی
 •  خون شناسی
 • فیزیک پزشکی
 •  ویروس شناسی پزشکی
 •  ترجمه کتاب   بهداشت محیط
 •  بیوشیمی بالینی
 •  ترجمه کتاب   سم شناسی
 •  پزشکی
 •  فیزیولوژی دامپزشکی
 •  باکتری شناسی دامپزشکی
 •  بافت شناسی دامپزشکی
 •  ایمنی شناسی دامپزشکی
 •  قارچ شناسی دامپزشکی
 •  ترجمه کتاب  انگل شناسی دامپزشکی
 •  ترجمه کتاب  مهندسی ایمنی صنعتی
 •  ترجمه کتاب  بیوتکنولوژی
 •  ژنتیک پزشکی

 

 ترجمه کتاب  گروه علوم انسانی

 

 • ترجمه  ادبیات تطبیقی
 •  ترجمه کتاب  زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات مقاومت
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 •  ترجمه کتاب  جغرافیای سیاسی
 • ترجمه کتاب  جغرافیای نظامی
 • ترجمه کتاب  جغرافیا برنامه ریزی توریسم
 • ترجمه کتاب  طبیعت گرایی
 • سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • زبان و ادبیات عرب
 • مترجمی زبان عربی
 • علوم اقتصادی
 • اقتصاد اسلامی
 • بانکداری اسلامی
 • توسعه اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • تربیت بدنی و علوم ورزش
 • فیزیولوژی ورزش
 • بیومکانیک ورزش
 • رفتار حرکتی
 • حرکت اصلاحی آسیب شناسی
 • مدیریت ورزشی
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ ایران اسلامی
 • مطالعات خلیج فارس
 • ترجمه کتاب  تاریخ اسلام
 • ترجمه کتاب  تاریخ تشیع
 • ترجمه کتاب  علوم اجتماعی
 • مردم شناسی
 • مدد کاری اجتماعی
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت عمران
 •  ترجمه کتاب  جمعیت شناسی
 • جامعه شناسی
 •  ترجمه کتاب  توسعه روستایی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مطالعات فرهنگی
 • فرهنگ و زبان ها استانی
 • زبان شناسی همگانی
 • آموزش زبان فارسی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فلسفه منطق
 • ترجمه کتاب  علوم تربیتی
 • ترجمه کتاب  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 • مدیریت آموزشی
 • روانشناسی
 • ترجمه کتاب  کتابداری و اطلاعرسانی
 • آموزش زبان فرانسه
 • زبان و ادبیات فرانسه
 •  ترجمه کتاب  مترجمی زبان فرانسه
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان روسی
 • زبان وادبیات روس
 • علوم تربیتی
 • مترجمی زبان آلمانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت تکنولوژی
 • ترجمه کتاب  مدیریت مالی
 • ترجمه کتاب  مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت منابع انسانی
 • آموزش محیط زیست
 • آموزش زبان آلمانی
 • مدیریت جهان گردی
 • حقوق خصوصی
 • حقوق بین الملل
 •  ترجمه کتاب  حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق بشر
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق خانواده
 • ترجمه کتاب  حقوق ارتباطات
 • حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
 • حقوق شرکت های تجاری
 • ترجمه کتاب  ایران شناسی
 • علوم سیاسی
 • روابط بین الملل
 • باستان شناسی
 • روانشناسی عمومی
 • علوم شناختی
 • روانشناسی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی خانواده درمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • حسابداری
 •  ترجمه کتاب  مطالعات سازمان
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت امور شهری

 

 ترجمه کتاب  گروه کشاورزی

 

 • مهندسی منابع طبیعی
 • آبخیزداری
 • مرتع داری
 • مهندسی کشاورزی
 • آبیاری و زهکشی
 • سازه های آبی
 •  ترجمه کتاب  مهندسی و منابع آب
 • ترجمه کتاب  اصلاح نباتات
 • ترجمه کتاب  زراعت
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک
 • اقتصاد کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • تدوین و آموزش کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی
 •  جنگل داری
 • جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • مهندسی جنگل
 • مهندسی کشاورزی علوم خاک
 • مهندسی کشاورزی علوم دامی
 • پرورش و تولید طیور
 • مهندسی منابع طبیعی
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • فراوری محصولات شیلاتی
 • ترجمه کتاب  بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • صید و بهره برداری آبزیان
 • صنایع چوب
 •  ترجمه کتاب  فراورده های چند سازه چوب
 • حفاظت واصلاح چوب
 •  ترجمه کتاب  صنایع خمیر و کاغذ
 • محیط زیست
 • مهندسی کشاورزی
 • مکانیک ماشین های کشاورزی
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • بیوتکنولوژی و کشاورزی
 • توسعه روستایی
 • شناسایی و مبارزه با علف های زرد
 • مدیریت کشاورزی

 

 ترجمه کتاب  گروه هنر

 

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ایی
 • مدیریت شهری
 • طرحی شهری
 • مهندسی معماری
 • معماری منظر
 • ترجمه کتاب  مهندسی معماری اسلامی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری داخلی
 • مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی
 • نمایش عروسکی
 • کارگردانی
 •  ترجمه کتاب  بازیگری
 • سینما
 • تولید سیما
 • تهیه کنندگی
 • رادیو ادبیات نمایشی
 • تصویر متحرک
 • ارتباط تصویری
 • تصویر سازی
 • نقاشی
 • ترجمه کتاب  عکاسی
 • طراحی صنعتی
 • مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی
 • ترجمه کتاب  فلسفه هنر
 • صنایع دستی
 •  ترجمه کتاب  هنر اسلامی
 • آهنگسازی
 • نوازندگی

 

95 100 705
چرا مترجمین اشراق؟

  سایت شبکه مترجمین اشراق علاوه بر ساختار ساده ثبت سفارش شما را قادر به ثبت سفارشات با هر وسع مالی در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی به صورت آنلاین می کند بلکه به شما این امکان را می دهد تا در در جریان کلیه جزییات مراحل انجام سفارش قرار بگیرید و در صورت نیاز بصورت مستقیم با مترجم از طریق ارسال تیکت در تماس باشید از مزایای دیگر شبکه مترجمین اشراق گارانتی کیفی 72 ساعته است که حاکی از دقت عمل مترجمین و مشتری مداری می باشد.  

ثبت سفارش
تبلیغات
کانال تلگرام اشراق