برای مشاهده نسخه جدید وبسایت کلیک کنید

اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی

1396/7/28 11:45:35
اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی

اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی

معمولا ترجمه بعنوان انتقال متون نوشتاری و گفتاری زبان مبدا به زبان مقصد مورد استفاده قرار می گیرد. بطور کلی، هدف از انجام این مهم، انتشار انواع گوناگون متون به زبانی دیگر می باشد ـ متون مذهبی، ادبی، علمی و فلسفی.

اگر زبان صرفا طبقه بندی مجموعه ای از مفاهیم عمومی و کلی بود، ترجمه از زبان مبدا به زبان مقصد کار آسانی تلقی می شد؛ تفاوتهای بین زبان مقصد و زبان مبدا و تفاوتهای فرهنگی بین آنها فرایند فوق را چالش برانگیز می کند. مسئله سازترین عوامل عبارتند از: قالب متن، معنی،سبک نوشتاری، ضرب المثل ها، اصطلاحات و ... .

 

اصول ترجمه انگلیسی

 

لازم به ذکر است که ترجمه بخشی از زبانشناسی کاربردی است و بررسی کامل اصول ترجمه به معنای بحث در تمامی زمینه های زبان شناسی عمومی، زبان شناسی تطبیقی، جامعه شناسی زبان، روان شناسی زبان و غیره می باشد.

اصول ترجمه هر دو فعالیت مکانیکی و ذهنی را در بر می گیرد. فعالیت ذهنی مشمول تمامی فعل و انفعلات ذهن مترجم می شود. 

مترجم های شبکه مترجمین اشراق در صدد هستند تا با بکار گیری اصول ترجمه ترجمه ای با کیفیت حتی قابل ارائه در مجلات ISI , ISC انجام دهند و دلیل آنرا تجربه و دانش کافی در امر ترجمه و زبان انگلیسی می توان جست.

اصول ترجمه بصورت زیر می باشند:

 

شبکه مترجمین اشراق

روشهای فنی

تجزیه و تحلیل زبانهای مبداء و مقصد؛

مطالعه کامل متن زبان مبداء قبل از شروع

قضاوت های احتمالی معنایی و نحوی

 

روشهای سازمانی

ارزیابی مجدد کار انجام شده؛ مقایسه متن نوشته شده با سایر آثار موجود مترجمان دیگر و بررسی کارایی ارتباطی آن با سوال کردن از خوانندگان زبان دیگر.

 بطور کلی، هشت نوع ترجمه وجود دارد:

ترجمه کلمه به کلمه، ترجمه تحت اللفظی، ترجمه دقیق، ترجمه معنایی، ترجمه تطبیقی، ترجمه آزاد ، ترجمه اصطلاحی و ترجمه ارتباطی

 

ترجمه کلمه به کلمه :ترتیب کلمات زبان مبدا حفظ شده و واژه ها با رایج ترین معانی به زبان مقصد بازنویسی می شوند. واژه های فرهنگی بصورت ادبی معنی می شوند. اهمیت استفاده از این روش شناخت دقیق مکانیک های زبان مبدا و یا تفسیر متون سخت بعنوان فرایند پیش ترجمه می باشد.

ترجمه تحت اللفظی: ساختارهای دستوری زبان مبدا به نزدیک ترین معادلهای آن در زبان هدف تبدیل می شوند.، اما معانی کلمات خارج از متن  معادل سازی می شوند. بعنوان فرایند پیش ترجمه، حل مسائل را نشان می دهد.

ترجمه دقیق: این نوع تلاش دارد علیرغم محدودیت های ساختاری زبان مقصد، معنای تفهیمی دقیق ارائه دهد. ترجمه فوق کلمات فرهنگی را به زبان مقصد برگردانده و از درجه انحراف معنایی و ساختاری جلوگیری می کند.

ترجمه معنایی: تفاوت این نوع ترجمه با نوع قبلی در این است که به زیبایی متن اهمیت بیشتری داده و بهترین معادل را انتخاب می کند؛ لذا فاقد هم آوایی، بازی با کلمات و یا تکرار در نسخه تمام شده می باشد. نوع فوق به معادل فرهنگی وابسته نیست و امتیاز بسیار کمی به قرائت آن می دهد.

ترجمه تطبیقی: آزادترین شکل ترجمه می باشد که بیشتر در نمایش نامه ها و شعرها مورد استفاده قرار می گیرد: موضوعات / شخصیت ها / طرحها حفظ می شود، فرهنگ زبان مبدا به فرهنگ زبان مقصد تبدیل شده و متن بازنویسی می شود.

ترجمه آزاد: این نوع ترجمه موضوع رو بدون در نظر گرفتن حالت متن و محتوی را بدون نگاه کردن به متن اصلی بازنویسی می کند. معمولا اینگونه ترجمه فراتر از نسخه اصلی تفسیر می شود.

ترجمه اصطلاحی: این نوع بازنویسی متن به زبان مقصد پیام متن اصلی را بیان می کند اما ترجیح می دهد معنای اصلی را با استفاده از عبارات مصطلح و اصطلاحی ذکر کند.

ترجمه ارتباطی: تلاش دارد معنای تفهیمی متن اصلی را به شیوه ای بیان کند که هر دو زبان و محتوی قابل قبول بوده و برای خواندن مناسب می باشد.

پس از تشخیص نوع ترجمه، توجه به زمان فعل جمله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بعنوان مثال اگر زمان گذشته استفاده شده است، در زمان حال معنی نشود. در زبان انگلیسی بیشتر از حالت مجهول استفاده می شود. بایستی دقت کنید که هنگام برگرداندن آن به زبان فارسی بصورت معلوم معنی کنید.

گام بعدی اصول ترجمه، توجه به نحوه قرارگیری کلمات در کنار هم می باشد. بعنوان مثال، در زبان انگلیسی فعل در ابتدای جمله بکار می رود، اما در زبان فارسی فعل در انتهای جمله قرار می گیرد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که متن نبایستی بصورت تحت اللفظی بازنویسی شود بلکه به گونه ای باشد که خواننده احساس نکند که این ترجمه فارسی یک جمله انگلیسی است.

 

در ادامه اصول ترجمه متون مختلف را بصورت کلی شرح می دهیم:

-اصول ترجمه متون خاص فرهنگ. برخی از روشهای این نوع عبارتند از:

ایجاد کلمه جدید

توضیح مفهوم زمان مبداء بجای معادل سازی آن

حفظ مفهوم اصلی زبان مبدا

انتخاب کلمه ای در زبان مقصد که مشابه آن کلمه در زبان مبدا باشد.

تعریف عبارات محدود به فرهنگ بعنوان " عبارات اشاره کننده به محتویات، موسسات و افراد منحصر به زبان مبدا" چهار روش اصلی را در بر می گیرد:

اولین اصل ترجمه استفاده از معادل کاربردی است. به معنای استفاده از مرجع در فرهنگ زبان مقصد می باشد که کاربرد آن مشابه مرجع زبان مبدا می باشد.

معادل رسمی و یا معادل زبانشناسی جزء دومین اصول ترجمه است. این به معنای ترجمه کلمه به کلمه می باشد.

رونویسی یا قرض گرفتن. در زبان انگلیسی بسیاری از کلمات از زبانهای دیگر قرض گرفته شده اند. بعنوان مثال، کافی شاپ، رزومه و ... از زبان فرانسه وارد زبان انگلیسی شده اند. در موارد دیگر، اگر خواننده دانشی در مورد زبان مبداء نداشته باشد، از رونویسی استفاده می شود، یعنی مترجم در مورد آن توضیحی ارائه داده و یا در کنار آن "یادداشت" می گذارد.

ترجمه توصیفی. این نوع بازگردانی متن به زبان دیگر برای انتقال مفهوم جمله از عبارات عمومی استفاده می کند. روش فوق در بسیاری از متون قابل استفاده است، بویژه زمانیکه معادل رسمی عبارت مبهم باشد.

ترجمه مقاله

اصول ترجمه تصاویر ادراکی:  اسامی خاص که " اسم مکان، فرد، یا کشور" بوده و همیشه با حرف بزرگ نوشته می شوند، نقش بسیار مهمی در اثر ادبی ایفا می کنند. بعنوان مثال، خصوصیت شخصی را در نظر بگیرید. این خصوصیات به مکان، موقعیت اجتماعی و ملیت کاراکترها اشاره دارند، و هنگام انتقال به زبان دیگر بسیار مورد توجه قرار می گیرند. در ترجمه الگوهایی برای انتقال این خصوصیات وجود دارد. یکی از این الگوها این است که " اسامی خاص را می توان بدون تغییر از متن مبدا به متن مقصد نوشت."

اصول ترجمه فقط دقت و درک صحیح مطلب می باشد.

 

مقالات مرتبط

اصول ترجمه، نکاتی که یک مترجم حرفه ای باید بداند.

اصول ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی به فارسی

ترجمه آنلاین

 

References:

http://www.bokorlang.com/journal/41culture.htm

www.languagerealm.com/articles/lord_woodhouselee.php

http://www.auburn.edu/~allenkc/translat.html

 

 

95 100 728
چرا مترجمین اشراق؟

  سایت شبکه مترجمین اشراق علاوه بر ساختار ساده ثبت سفارش شما را قادر به ثبت سفارشات با هر وسع مالی در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی به صورت آنلاین می کند بلکه به شما این امکان را می دهد تا در در جریان کلیه جزییات مراحل انجام سفارش قرار بگیرید و در صورت نیاز بصورت مستقیم با مترجم از طریق ارسال تیکت در تماس باشید از مزایای دیگر شبکه مترجمین اشراق گارانتی کیفی 72 ساعته است که حاکی از دقت عمل مترجمین و مشتری مداری می باشد.  

ثبت سفارش
تبلیغات
کانال تلگرام اشراق