برای مشاهده نسخه جدید وبسایت کلیک کنید

نکات آموزشی اولیه برای آموزش زبان آلمانی (بخش دوم)

1394/9/8
نکات آموزشی اولیه برای آموزش زبان آلمانی (بخش دوم)
 
نکات آموزشی اولیه برای آموزش زبان آلمانی برای مبتدیان (ِبخش دوم)
 
Image result for ‫دستور زبان آلمانی‬‎
 
بخش 6

در این بخش با طریقه ساختن سوالات آشنا خواهید شد. برای ساختن یک سوال دو روش وجود دارد: روش اول استفاده کردن از کلمات سوالی, روش دوم جابه جا کردن محل فعل در جمله.
در اینجا با تعدادی از کلمات سوالی در زبان آلمانی آشنا خواهید شد:
چه...؟
Was...?
کی...؟ چه وقت...؟
Wann...?
کجا...؟ کدام محل...؟
Wo...?
چه کسی...؟
Wer...?
به کجا...؟
Wohin...?
چند تا...؟ چقدر...؟
Wie viel...?
پس از استفاده کردن از یک کلمه سوالی در جمله فعل اصلی بلافاصله بعد از آن میآید. به مثالهای زیر توجه کنید:
؟Was sind Sie von Beruf
شغل شما چیست؟
؟Was ist das
این چیست؟
؟Wo wohnen Sie
کجا زندگی میکنید؟
؟Wohin, bitte
به کجا, لطفا؟
در برخی موارد برای سوالی کردن جمله نیازی به استفاده از کلمات سوالی نیست. در این موارد به سادگی با جابهجا کردن محل فعل از جایگاه دوم در جمله به جایگاه اول میتوان جمله را سوالی کرد. به جملات زیر توجه کنید:
؟Ist das ein Taxi
؟Ist das der Herd
؟Sind wir da
Das ist ein Taxi
Das ist der Herd
Wir sind da
 
بخش 7

این بخش درباره مکان و سوال کردن درباره مکان است. برای سوال کردن درباره محل یک چیز یا کس از wo به معنی کجا استفاده میکنیم.
کجا زندگی میکنی؟
Wo wohnst du
زمانی که میخواهیم درباره واقع شدن چیزی در محلی صحبت کنیم از inاستفاده میکنیم:
من در برلین زندگی میکنم.
Ich wohne in Berlin
برای مشخص کردن مکان یک چیز همچنین میتوان از anنیز استفاده کرد.(از آنجایی که فاقد معادل فارسی است باید بگویم an معنایی شبیه به at در انگلیسی دارد).
من در دانشگاهی در برلین درس میخوانم.
Ich studiere an der Universität in Berlin
I'm studying at Berlin University
هر دو حرف اضافه an و in با توجه به جنس اسمی که پس از آنها میآید تغییر میکنند.
با هر کدام از اسامی مذکر و خنثی حرف اضافهی in به imتبدیل میشود که در واقع حالت خلاصه شدهای از in + demاست. به مثال زیر توجه کنید:
(dasKrankenhaus)
Ich arbeite im Krankenhaus
حرف اضافه an نیز دارای حالتی مشابه است و با اسامی مذکر و خنثی به شکل am در میآید که درواقع حالت خلاصه شدهای از an + dem است. به مثال زیر توجه کنید:
(derPotsdamer Platz)
؟Ist das am Potsdamer Platz
در مواجهه با اسامی مونث حروف اضافی in و an موجب میشوند که حرف تعریف آن اسم یعنی dieبهder تغییر کند. به مثالهای زیر توجه کنید:
(dieOranienburger Straße)
Ich wohnein derOranienburger Straße
(dieUniversität)
Ich studiere an der Universität
 
بخش 8

در این بخش درباره طریقه سوال کردن و صحبت کردن درباره مقصد صحبت میکنیم. برای سوال کردن درباره مقصد باید از کلمه سوالی wohinبه معنی «به کجا» استفاده کرد.
به کجا میروید؟
Wohin gehen Sie
برای صحبت کردن درباره مقصد از حروف اضافه nachوzu استفاده میکنیم.
از حرف اضافه nach در مواردی استفاده میشود که بخاهیم درباره یک شهر یا کشور صحبت کنیم. به مثال زیر توجه کنید:
من به برلین میروم (میرانم).
Ich fahre nach Berlin
برای صحبت کردن درباره مقصد در بیشتر موارد از حرف اضافه zu استفاده میشود. باید توجه داشته باشید که با اسامی مذکر و خنثی حرف اضافه zu به zum تبدیل میشود, که در واقع حالت خلاصهای از zu + demاست.
der Platz » zum Platz
das haus » zum haus
با اسامی مونث حرف اضافه zu به zur تبدیل میشود, که در واقع حالت خلاصه شدهی zu + derاست.
die Oranienburger Straße » zur Oranienburger Straße
die Galerie » zur Galerie
 
بخش 9

در این بخش درباره برخی از کاربردهای واژه bitteصحبت خواهیم کرد. در زبان آلمانی واژه bitte واژه بسیار پرکاربردی است. این واژه با توجه به کاربردش میتواند معانی بسیار متفاوتی داشته باشد اما به طور کلی به جملات و درخواستها حالت مودبانه میدهد. حال با برخی از معانی آن آشنا میشویم:
Bitte میتواند به معنی لطفا باشد:
 
Können Sie mir helfen, bitte?
لطفا, میتوانید به من کمک کنید؟
Eine Tasse Tee, bitte.
یک فنجان چای, لطفا؟
از Bitte sehrبه معنی بفرمایید (در هنگام تحویل دادن چیزی) استفاده میشود:
بفرمایید, نوشابهیتان.
.Bitte sehr, Ihr cola
از.Bitte schön برای پاسخ دادن به تشکر و به معنی «خواهش میکنم» استفاده میشود:
Danke
ممنونم
Bitte schön
خواهش میکنم

از Wie bitte? یا به حالت ساده ترbitte? در مواردی استفاده میشود که شما منظور طرف مقابل را متوجه نمیشوید.

 

بخش 10

در این بخش به معرفی اعداد از 1 تا 20 میپردازیم. در ابتدا بهتر است با اعداد تا ده آشنا شوید:
eins
1
zwei
2
drei
3
vier
4
fünf
5
sechs
6
sieben
7
acht
8
neun
9
zehn
10
باید توجه داشته باشید که عدد 2 (zwei) در مکالمات تلفنی به صورت zwoگفته میشود. این کار به منظور آسناتر کردن تشخیص این عدد از عدد 3 (drei) انجام میشود.
حال با اعداد 11 تا 20 آشنا میشوید:
elf
11
zwölf
12
dreizehn
13
vierzehn
14
fünfzehn
15
sechzehn
16
siebzehn
17
achtzehn
18
neunzehn
19
zwanzig
20
 
92 100 646
چرا مترجمین اشراق؟

  سایت شبکه مترجمین اشراق علاوه بر ساختار ساده ثبت سفارش شما را قادر به ثبت سفارشات با هر وسع مالی در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی به صورت آنلاین می کند بلکه به شما این امکان را می دهد تا در در جریان کلیه جزییات مراحل انجام سفارش قرار بگیرید و در صورت نیاز بصورت مستقیم با مترجم از طریق ارسال تیکت در تماس باشید از مزایای دیگر شبکه مترجمین اشراق گارانتی کیفی 72 ساعته است که حاکی از دقت عمل مترجمین و مشتری مداری می باشد.  

ثبت سفارش
تبلیغات
کانال تلگرام اشراق