آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

حرف تعریف در زبان انگلیسی

 

حرف تعریف

حرف تعریف در زبان انگلیسی بر دو قسم است:

    حرف تعریف نامعین indefinite article): a و (an

    حرف تعریف معین (definite article) : the

حرف تعریف نامعین

حرف تعریف نامعین در انگلیسی a  و an  است. a پیش از کلماتی به کار میرود که با یک صامت یا مصوتی که همچون یک صامت تلفظ می­شود، شروع می­شوند:

a man   a table  a university   a useful thin

 

شکل an پیش از کلماتی به کار برده میشود که با مصوتهای a, e, i, o, u و یا با یک h بی صدا آغاز شوند:

an hour   an honourable man    an egg  an elephant   an apple

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی برای هر دو جنس مؤنث و مذکر به صورت مشترک به کار میرود:

a man    a woman  an actor   an actress

کاربردهای حرف تعریف نامعین

الف. پیش از اسم مفرد قابل شمارش (قابل شمارش یعنی چیزی که از آن بیش از یکی در بیرون وجود دارد) وقتی که برای اولین بار در یک متن ظاهر میشود و نماینده هیچ چیز یا کس خاصی نیست:

A dog is an animal

I see a man.

A house has a roof.

A cat can catch a mouse.

ب. پیش از اسم مفرد قابل شمارشی که به عنوان نمونه ای از یک دسته از چیزها به کار میرود:

A cow has horns (i.e. all cows have horns).

An elephant never forgets.

A palm tree is usually very tall.

ج. به همراه مکمل یک اسم. این مکمل شامل تخصص ها و شغل ها هم میشود:

 

He is a doctor.

She is a teacher.

He became a great man.

She is a good girl.

د. در برخی از اصطلاحات عددی:

 

A couple, a dozen, half a dozen, a score (20), a gross (144), a hundred, a thousand, a million, a lot of, a great many of, a great deal of.

 

ح. در اصطلاحات مربوط به قیمت، سرعت، نرخ و از این دست موارد:

Sixpence a pound, a shilling a dozen, sixty miles an hour, four times a day, ten shillings a yard.

 

مقالات مرتبط

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟