آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش دوم

5- کلمه aim به معنای نشانه رفتن به سوی چیزی است. حرف اضافه مختص این کلمه at است نه on یا against. به همین دلیل

 

نگوئیم

 

 He aimed on (or against) the bird

 

بلکه باید بگوئیم

 

 He aimed at the bird

 

تبصره: حرف اضافه at اغلب برای اشاره به جهت استفاده میشود: به طور مثال

 

Throw at, shout at, fire at, shoot at;

 

اما در مورد shoot به معنای شلیک کردن اگر حرف اضافه at نیامده باشد به معنای کشتن است:

 

He shot a bird (he hit and killed the bird)

 

6- کلمه angry به معنای عصبانی بودن است. این کلمه باید با حرف اضافه with به کار رود نه با against. به همین دلیل

 

 

 

نگوئیم:

 

The teacher was angry against him

 

بلکه باید بگوئیم:

 

The teacher was angry with him

 

تبصره: دقت کنید اگر ما از دست کسی عصبانی هستیم باید از حرف اضافه with استفاده کنیم. و اگر از چیزی عصبانی باشیم باید از حرف اضافه at استفاده کنیم.

 

He was angry at weather.

 

 

 

قاعده مطرح شده در ضمن تبصره فوق درباره کلمات annoyed به معنای آزرده خاطر بودن از، vexed به معنای رنجش از، و indignant به معنای برآشفته بودن از، هم صادق است.

 

 

 

7- کلمه anxious به معنای مشوش بودن است. حرف اضافه مختص این کلمه about است نه for. به همین دلیل

 

نگوئیم

 

 They are anxious for his health

 

بلکه باید بگوئیم       

 

They are anxious about his health

 

تبصره: اگر anxious به معنای دلنگرانی و آرزوی قلبی باشد با for به کار میرود

 

Parents are anxious for their children’s success.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق