آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

کاربرد اصطلاحات و عبارت های نادرست

213- معادل مثال زدن در انگلیسی give an example است نه bring an example. بنابراین

نگوئیم:

Can you bring a better example?

بلکه باید بگوئیم:

Can you give a better example?

214- معادل نمره دادن در انگلیسی give a mark است نه put a mark. بنابراین

نگوئیم:

The teacher put me a good mark.

بلکه باید بگوئیم:

The teacher gave me a good mark.

215- معادل تنظیم کردن ساعت  در انگلیسی set a watch by است نه put a watch with. بنابراین

نگوئیم:

I put my watch with the church bell.

بلکه باید بگوئیم:

I set my watch with the church bell.

216- معادل ساعت کسی عقب یا جلو است در انگلیسی a watch is slow or fast است نه goes behind or in front. بنابراین

نگوئیم:

My watch goes two minutes behind.

بلکه باید بگوئیم:

My watch is two minutes slow.

217- معادل نشان دادن فیلم در انگلیسی show a film است نه play a film. بنابراین

نگوئیم:

This film will be played shortly.

بلکه باید بگوئیم:

This film will be shown shortly.

218- معادل کوتاه کردن مو در انگلیسی have one’s hair cut است نه cut one’s hair. بنابراین

نگوئیم:

I am going to cut my hair.

بلکه باید بگوئیم:

I am going to have my hair cut.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق