آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش چهارم

13- کلمه careful به معنای مراقب بودن از چیزی یا کسی است. جرف اضافه این کلمه of است نه for. بنابراین

 

نگوئیم:

 

He is very careful for his health.     

 

بلکه باید بگوئیم:

 

 He is very careful of his health.

 

14- کلمه come یا go به معنای آمدن و رفتن با وسیله ای یا با پای پیاده است. اگر آمدن و رفتن با وسیله مانند train و امثالهم انجام شود باید از حرف اضافه by استفاده شود نه with. بنابراین

 

نگوئیم:

 

 He came with the train yesterday.

 

بلکه باید بگوئیم:

 

He came by train yesterday.

 

تبصره: ما میگوئیم:

 

By train, by tram, by boat, by aeroplane, on a bus, by motor-car or in a motor-car, by taxi or in a taxi, in a cab, in a carriage, on horseback, on a donkey, on a bicycle, on foot;

 

15- کلمه complain به معنای شاکی بودن از چیزی یا کسی است. حرف اضافه اختصاصی این کلمه of است نه for. بنابراین

 

نگوئیم:

 

Many people complain for the heat.

 

بلکه باید بگوئیم:

 

Many people complain of the heat.

 

16- کلمه composed به معنای متشکل یا تشکیل شده از است. حرف اضافه این کلمه of  است نه from. بنابراین

 

نگوئیم:

 

Our class is composed from thirty boys.

 

بلکه باید بگوئیم:

 

 Our class is composed of thirty boys.

 

17-کلمه confidence به معنای اعتماد به چیزی یا کسی است. حرف اضافه این کلمه in است نه to . بنابراین

 

نگوئیم:

 

 I have great confidence to him.

 

بلکه باید بگوئیم

 

I have great confidence in him.

 

تبصره: اصطلاح in confidence یعنی به طور خصوصی و محرمانه:

 

 Let me tell you something in confidence.

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق