آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

قیود تفضیلی و عالی

مقایسه قیود

بند 65 قیود تفضیلی و عالی

در مورد قیودی که دو یا بیش از دو سیلاب دارند، با افزودن more پیش از آن­ها می­توانیم قیود تفضیلی و با افزودن most قیود عالی درست کنیم:  

ایجابی

تفضیلی

عالی

quickly

More quickly

Most quickly

Fortunately

More fortunately

Most fortunately

 

اما درباره قیود تک سیلابی و نیز قید EARLY، با افزودن er و est قید تفضیلی و قید عالی درست میکنیم:

Hardest

Harder

Hard

Highest

Higher

High

 

قیود تفضیلی بی قاعده

Well

better

best

badly

worse

worst

late

later

last

little

less

least

much

more

most

far

farther

Farthest (of distance only)

 

further

Furthest (distance, time and in an abstract sense)

 

# قیود اثباتی به همراه فعل ایجابی به صورت ذیل به کار می روند:

He worked as slowly as he dared;

همین قیود به همراه فعل منفی به صورت ذیل به کار می روند:

He doesn’t snore as/so loudly as you do.

# در حالت تفضیلی به صورت ذیل:

They arrived earlier than she did/ than her.

He eats more than I do/ than me.

She danced more gracefully than the other girls.

He went further than the other explorers.

# در حالت عالی به صورت ذیل:

He went the furthest of the explorers.

این ترکیب چندان مرسوم نیست و به جای آن از ترکیب ذیل استفاده می شود:

He ran fastest of all.

He likes swimming best of all = better than he likes anything else.

She works best of all when she is alone = better than at other times.   

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟