آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش ششم

23- کلمه depend به معنای وابسته بودن به چیزی یا کسی است. حرف اضافه این کلمه، on یا upon است نه from. بنابراین،

نگوئیم:

It depends from himself.

بلکه باید بگوئیم:

 It depends on (or upon) himself.

تبصره: کلمه rely در معنای تکیه داشتن، با همین حروف اضافه به کار می رود:

I cannot rely on (or upon) him.

24- کلمه deprive به معنای محروم بودن از است. حرف اضافه این کلمه of است نه from. بنابراین،

نگوئیم:

 He was deprived from his freedom.

بلکه باید بگوئیم:

He was deprived of his freedom.

 25- عبارت die of illness درست است نه die from illness. بنابراین

نگوئیم:

Many people have died from his malaria.

بلکه باید بگوئیم:

 Many people have died of his malaria.

تبصره: فعل die بنا بر زمینه ای که به کار می رود ممکن است با حروف اضافه متفاوتی به کار رود:

Men die of illness, Men die of hunger, Men die of thirst, Men die from wounds, Men die from overwork, Men die by violence, Men die by the sword, Men die by pestilence, Men die in battle, Men die in poverty, Men die for their country, Men die for a cause, Men die through neglect, Men die on the scaffold, Men die at stake.

26- کلمه different به معنای متفاوت از است. حرف اضافه این کلمه، from است نه than. بنابراین

نباید بگوئیم:

My book is different than yours.

بلکه باید بگوئیم:

 My book is different from yours.

27- کلمه disappointed به معنای مأیوس است. حرف اضافه این کلمه in است نه from. بنابراین

نباید بگوئیم:

I was disappointed from his work.

بلکه باید بگوئیم:

 I was disappointed in his work.

تبصره: ما وقتی که انتظار یا تمنای چیزی را داریم ولی به آن نمی­رسیم، از آن disappointed in میشویم، ولی وقتی در راه رسیدن به چیزی شکست میخوریم از آن disappointed of میشویم.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق