آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

حذف ضمایر به نحو نادرست

271- حذف ضمیر اشاره one از جمله، اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

This is the only that I like.

بلکه باید بگوئیم:

This is the only one that I like.

ضمیر اشاره one که شکل جمع آن، ones است، به جای اسمی می­نشیند که پیشتر در جمله ذکر شده است.

272- حذف ضمیر شخصی قبل از مصدر اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

I want to tell me the truth.

بلکه باید بگوئیم:

I want you to tell me the truth.

در موقع استفاده از افعالی همچون want, like, wish, etc.، اگر وجودی منحاز مستقل از فعل اصلی برای خود دارند لازم است که فاعل به همراه مصدر ذکر شود.

273- حذف فاعل یک فعل غیرشخصی، اشتباهی نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

Is very hot in the Sudan.

بلکه باید بگوئیم:

It is very hot in the Sudan.

وقتی که it فاعل یک فعل غیرشخصی است حتماً باید در جمله حضور داشته باشد.

274- حذف ضمیر فاعلی از جمله واره اصلی کاری نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

When he saw the teacher, stood up.

بلکه باید بگوئیم:

When he saw the teacher, he stood up.

وقتی یک جمله با یک جمله واره ی قیدی آغاز می شود، ضمیر شخصی فاعلی در جمله واره اصلی باید بیان شود.

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق