آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

کاربردهای زمانی و مکانی حروف اضافه

کاربردهای حروف اضافه to و into

حرف اضافه in در معنای موقعیت به کار می رود:

The milk is in the saucepan.

The boys are in bed.

She is in the house/in the swimming pool.

حرف اضافه into به همراه فعل حرکتی به کار میرود و در معنای ورود به جائی است:

I poured the milk into the saucepan.

The boys got into bed.

She went into the house/fell into the swimming-pool.

He went into the army (=became a soldier).

کاربردهای حروف اضافه to و till/until

حرف اضافه to برای مکان و زمان می تواند به کار برده شود، حرف اضافه till/until فقط برای زمان به کار می رود.

الف- کاربرد to و till برای اشاره به زمان:

We work from 8.0 to 6.0.

We work from 8.0 till 6.0.

اگر from در جمله وجود ندارد، در این صورت ما till را قبل از زمان نهائی قرار می دهیم:

Let’s start now and work till night.

حرف اضافه till اغلب با فعل منفی به کار می رود و برای تأکید بر دیر بودن استفاده می شود:

We didn’t get home till 2 a.m.

There’s no hurry; I don’t have to be back till midnight.

حرف اضافه till می تواند به عنوان موصول زمانی نیز به کار رود:

Wait till I come back.

ب- کاربرد to برای اشاره به مکان:

He walks to his office every day.

Go to the cross-roads.

نمی توان در جملات بالا به جای to از till استفاده کرد؛ ولی ما می توانیم بگوئیم:

 

Go on till you get to the cross-roads.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟