آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

استفاده بی مورد از حرف اضافه

296- واژه enter در معنای go into (وارد شدن به جائی) است. بنابراین

نگوئیم:

We entered into the classroom.

بلکه باید بگوئیم:

We entered the classroom.

تبصره: اما وقتی این واژه را در رابطه با اصطلاحاتی همچون conversation، debate، یا discussion به کار می­بریم، باید به همراه حرف اضافه into استفاده شود.

297- واژه finish در معنای come to the end of (به پایان چیزی رسیدن) است. بنابراین

نگوئیم:

I have finished from my work.

بلکه باید بگوئیم:

I have finished my work.

298- واژه leave در معنای depart from (ترک کردن) است. بنابراین

نگوئیم:

He left from England last week.

بلکه باید بگوئیم:

He left England last week.

299- واژه obey در معنای act according to (عمل کردن بر اساس) است. بنابراین

نگوئیم:

We should obey to our teachers.

بلکه باید بگوئیم:

We should obey our teachers.

300- واژه permit در معنای give permission to (اجازه دادن به) است. بنابراین

نگوئیم:

He permitted to him to stay here.

بلکه باید بگوئیم:

He permitted him to stay here.

تبصره: واژه allow معنائی مشابه با permit دارد:

 

He allowed him to stay here. 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق