آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

حذف حرف تعریف معین the قبل از home، church، market، school، hospital

الف-

Home

زمانی که کلمه home به تنهائی به کار برده می شود، یعنی قبل یا بعد از آن یک عبارت یا کلمه وصفی نمی­آید، در این حالت the حذف میشود:

He went home; She left home; They got home late; They hurried home; They arrived home after dark.

توجه داشته باشید که حرف اضافه (پیش نهاده) to بعد از کلمه arrive حذف می شود و at  نیز بعد از آن استفاده نمی شود. اما زمانی که قبل یا بعد از home کلمه یا عبارتی وصفی بیاید، حرف تعریف و حروف اضافه طبق قاعده معمول مانند اسامی دیگر بر آن نیز اطلاق میشود

We went to the bride’s home; For some year this was the home of your queen; A mud hut was the only home he had lever known. 

ب-

 chapel، church، market، college، school، hospital، court، prison، work، sea، bed

وقتی ما از این مکان ها برای نخستین بار یا با هدف مشخص مختص به این مکان ها، دیدن میکنیم، آن ها بدون حرف تعریف معین THE به کار می روند:

We go to church to pray; We go to school to study; We go to college to study; We go to bed to sleep; We go to sea as sailors; We go to market to buy or to sell; We go to hospital as patients; We go to prison as prisoners; We go to court as litigants; We go to work as workers

اما اگر این مکان ها با مقاصدی دیگر مورد بازدید قرار گیرند حرف تعریف معین the به کار می رود:

I went to the church to see the carvings.

He comes to the school sometimes to speak to the headmaster.

He returned from the prison where he had been visiting his brother.

They are at the sea=at the seaside.

بر خلاف اسامی فوق الذکر، اسامی ذیل همیشه با حرف تعریف the  به کار می روند:

Cathedral, office, cinema, theatre

He is at the office

She is going to the theatre

 

پایان بخش مربوط به حرف تعریف معین و نامعین

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟