آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

قواعد مربوط به اسم جمع در انگلیسی

8- جمع

صورت جمع یک اسم، معمولاً با اضافه کردن s به آخر صورت مفرد اسم مورد نظر ساخته می شود:

Dog, dogs;   day, days;   house, houses

استثنائات

الف- اسامی ای که به o یا ss، sh،  ch یا x ختم می شوند، با اضافه کردن es به آخرشان به صورت جمع نوشته می­شوند:

Tomato, tomatoes;   kiss, kisses;  brush, brushes;  watch, watches;  box, boxes

اما کلمات خارجی یا مخففی یا به o ختم می­شوند، تنها s به آخرش اضافه می کنیم:

Piano, pianos;  dynamo, dynamos;  photo, photos

ب- کلماتی که به y ختم می شوند و حرف قبل از y یک صامت است، در شکل جمع آن ها، y حذف می شود، و ies اضافه می شود:

Baby, babies;  lady, ladies;  country, countries;  fly, flies

کلماتی که حرف آخر آن ها y مسبوق به یک مصوت است، با اضافه کردن یک s به صورت جمع نوشته می شوند:

Donkey, donkeys;  boy, boys;  day, days

ج- دوازده تا از اسامی ای که در انگلیسی به f یا fe ختم می شوند، یعنی wife، life، knife، wolf، self، calf، shelf، leaf، loaf، thief، sheaf، half، بعد از حذف f یا fe، به آخرشان ves اضافه می شود و به صورت جمع در می آیند:

Wife, wives;   wolf, wolves;  loaf, loaves;

اسم های scarf، wharf، و hoof، هم با  s هم با ves به صورت جمع نوشته می شوند:

Scarfs, scarves;  wharfs or wharves;  hoofs or hooves

باقی اسامی ای که به f یا fe ختم می شوند، با افزوده شدن s به آخرشان به صورت جمع نوشته می شوند:

Cliff, cliffs;  handkerchief, handkerchiefs;  fife, fifes

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟