آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

کاربردهای دیگر کمک فعل تو بی

کاربردهای دیگر کمک فعل to be

برای بیان شرایط فیزیکی و ذهنی:

I am hot/cold.

I am furious/delighted.

I am well/ill.

 دقت داشته باشید که استفاده از شکل استمراری فعل be به همراه برخی صفات مانند stupid، silly، obstinate، absurd، unreasonable، funny، برای القای این مطلب است که فاعل جمله صرفاً در حال حاضر کیفیت و ویژگی مورد نظر را دارا است. این ترکیب برای بیان این مطلب به کار می رود که فاعل به طور آگاهانه دعوی داشتن صفت یا کیفیت مورد نظر را دارد.

بسنجید با:

He is being stupid.

این جمله به معنی این است که:

He is just pretending not to understand.

در حالی که گفتن he is stupid به این معنی است که شخص مورد نظر احمق مطلق است.

به همین شکل گفتن این که he is being funny، اغلب به معنای

He is only joking; don’t believe him.

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟