آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

آموزش رایگان اشتباهات رایج در خصوص استفاده از کلمات و خلط آن ها در زبان انگلیسی

395- خلط میان between و among. بنابراین

الف) between

نگوئیم:

There was a fight among two boys.

بلکه باید بگوئیم:

There was a fight between two boys.

ب) among

نگوئیم:

Divide the apple between you three.

بلکه باید بگوئیم:

Divide the apple among you there.

کلمه between فقط برای اشاره به دو چیز استفاده میشود در حالی که کلمه among برای بیش از دو تن مورد استفاده قرار میگیرد.

396- خلط میان beside و besides. بنابراین

الف) beside

نگوئیم:

He was standing just besides me.

بلکه باید بگوئیم:

He was standing just beside me.

ب) besides

نگوئیم:

We study French beside English.

بلکه باید بگوئیم:

We study French besides English.

کلمه beside به معنای در کنار چیزی بودن است و besides به معنای به اضافه چیزی بودن است.

397- خلط میان except با besides. بنابراین

نگوئیم:

I have other books except these.

بلکه باید بگوئیم:

I have other books besides these (= in addition to these).

تبصره: کلمه except به معنای به جز است:

Everyone was present except John.

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق