آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

قواعد مربوط به اسم در انگلیسی بخش دوم

ادامه مطالب مربوط به قواعد اسم جمع

د- برخی از اسامی با عوض شدن مصوت­شان به صورت جمع درمی­آیند:

Man, men;  woman, women;  foot, feet;  mouse, mice;  louse, lice;  goose, geese;  tooth, teeth;

صورت جمع child، children است.

صورت جمع penny، به دو صورت pennies و pence است. کلمه pennies زمانی به کار می رود که تک تک سکه ها مدنظر باشد ولی اگر منظور گوینده مجموع کل سکه ها باشد، از کلمه pence استفاده می­شود:

The ticket costs four pence. If you have four pennies you can get it from the machine.

برخی از اسامی ماهی ها و حیوانات صورت مفرد و جمع شان یکی است:

Sheep, deer, salmon, trout, fish, grouse. (e.g. one sheep, two sheep, one fish, six fish)

برخی از اندازها و ارقام نیز شکل جمع و مفردشان یکی است.

درباره ارقام: اگر رقم hundred و thousand به صورت مشخص به کار رود، به صورت مفرد به کار می رود

Six hundred men;  two thousand and ten pounds

اندازه ها هم قواعد خاص خود را دارند که در دروس آینده در بخش مربوطه (نکته 305) به آن خواهیم پرداخت

کلمات یونانی و لاتینی که در زبان انگلیسی به همان شکل اصلی خود به کار می روند، در شکل جمع از قواعد زبان یونانی و زبان لاتین پیروی می کنند:


Agendum, agenda

Eeratum, errata

Radius, radii

Crisis, crises

Basis, bases

Axis, axes

Memorandum, memoranda

Datum, data

Phenomenon, phenomena

Terminus, termini

Appendix, appendices

Oasis, oases

Thesis, theses


 

 

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟