آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

قواعد مربوط به اسم در انگلیسی بخش سوم

ادامه مطالب مربوط به قواعد اسم جمع

تبصره های مربوط به اسامی لاتین و یونانی

گاهی اوقات اسامی بیگانه در زبان انگلیسی، به دو صورت جمع بسته می شوند و هر کدام از آن ها معانی خاص خود را دارد:

Index, indexes (به معنای فهرست مطالب یک کتاب), indices (یک اصطلاح ریاضی به معنای شاخص)

Genius, geniuses (افراد بسیار باهوش), genii (موجودات ماوراءالطبیعی)

با این حال، گرایش غالب این است که اصطلاحات رایج لاتین و یونانی با استفاده از قواعد معمول زبان انگلیسی، به صورت جمع نوشته شوند،

Dogma, dogmas;  formula, formulas  استفاده میکنند (formulae)هرچند دانشمندان از شکل جمع لاتینی این کلمه یعنی

Gymnasium, gymnasiums

ز- اسامی مرکب

معمولاً در اسم مرکب، اسمی که در آخر ترکیب قرار میگیرد، به صورت جمع نوشته میشود:

Armchair, armchairs;   bookcase, bookcases

جائیکه کلمات man و woman به عنوان پیشوند به کار می روند، هر دو بخش اسم مرکب به صورت جمع نوشته می شود:

Manservant, menservants

اسامی مرکبی که با استفاده از حروف اضافه یا قیود شکل می­گیرند، فقط اولین اسم به صورت جمع نوشته میشود:

Sister-in-law, sisters-in-law;   looker-on, lookers-on

جائی که یک بخش از اسم مرکب، یک صفت است، معمولاً اول واژه به صورت جمع نوشته میشود:

Court martial, courts martial

اسامی مرکبی که با اضافه شدن پسوند ful ساخته می­شوند، به صورت معمول جمع بسته میشوند:

Handful, handfuls;  armful, armfuls.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟