آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

حالت ملکی

11کاربرد حالت مِلکی

الف- زمانی که مالک یک انسان یا حیوان است، به جای استفاده از of، حالت ملکی به کار می رود:

The cat’s bowl not The bowl of the cat

Tom’s books

My father’s car

اما وقتی که بلافاصله بعد از اسم مالک، یک عبارت یا جمله­واره می­آید، ما از ساختار of استفاده می­کنیم:

The boys rushed this way and that, obeying the directions of a man with a whistle.

“Novels are a waste of time”, was the opinion of my father, who had never read a novel in his life.

ب- توجه داشته باشید که وقتی ما از حالت مِلکی استفاده می­کنیم، حرف تعریفی که قبل از شخص یا شی مورد تملک قرار دارد، حذف می­شود:

The horns of the bull= the bull’s horns

ج- وقتی مالک، یک شی است، معمولاً از of استفاده می­شود:

The walls of the town

The legs of the table

در ترکیب­های متداول، معمولاً اسم اول را به عنوان نوعی صفت برای اسم دوم به کار می­برند. این کار اغلب برای مشخص کردن جایگاه یک چیز انجام می­گیرد:

Hall door

Dining-room table

Street lamp

Kitchen sink

درباره اسم شهرها و گاه مناطق نیز همین قاعده به کار می رود:

London transport

Liverpool Cathedral

Harris tweed

یا زمانی که می­خواهیم یک کلمه را به زمان خاصی نسبت دهیم:

Summer holidays

Winter sports

Autumn colours

Spring fever

November fogs

Sunday dinner

Birthday party

یا برای ذکر محل کاربرد لباس، وسایل، خودرو و غیره

Golf clubs

Tennis shoes

Football ground

Snow plough

Shoe polish

Coffee cup

برای مشخص کردن نوع یک داستان هم از این ترکیب استفاده میکنیم:

Detective stories

Crime stories

Murder stories

Ghost stories

Fairy stories

Adventure stories

د- حالت ملکی با اصطلاحات مربوط به زمان مانند  second, minute, hour, day, night, week, fortnight, month, year به کار می رود:

A day’s work

Today’s paper

A week’s holiday

Two years’ pay

اسامی money, shilling, half-crown, pound وقتی به همراه کلمه worth به کار می روند حالت ملکی میگیرند

A shilling’s worth of parsley

 

Five pounds’ worth of orchids

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟