آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات رایج در استفاده نابجا از افعال انگلیسی در معنای یکدیگر

444- اشتباهات رایج در خلط see و  look  

نگوئیم:

He was seeing out of the window.

بلکه باید بگوئیم:

He was looking out of the window.

فعل to see به معنای متوجه شدن از طریق چشم است، اما to look  به معنای چرخاندن چشم به منظور دیدن است:

I looked up and saw the aeroplane.

445- خلط hear با listen

نگوئیم:

I was hearing her sweet song.

بلکه باید بگوئیم:

I was listening to her sweet song.

فعل to listen به معنای توجه کردن است، فعل to hear اینگونه نیست:

I heard them talking but I did not listen to what they said.

فعل to listen به معنای گوش فرا دادن و پذیرفتنِ اندرز کسی است:

He listens to his parents.

446- خلط remember با remind

نگوئیم:

Please remember me to give it back.

بلکه باید بگوئیم:

Please remind me to give it back.

فعل to remember   به معنای در ذهن داشتن است:

I remember what you told me.

 

فعل to remind به معنای به کسی یادآوری کردن است. 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق