آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

موارد منع کاربرد حرف تعریف نامعین

الف-  حرف تعریف نامعین قبل از اسامی جمع به کار نمیرود

حرف تعریف نامعین شکل جمع ندارد:

A dog: dogs;

ب- حرف تعریف نامعین قبل از اسامی غیرقابل شمارش به کار نمیرود

این اسامی در انگلیسی غیرقابل شمارش هستند

 

Advice, information, news, baggage, luggage, furniture,

قبل از این اسامی اغلب این کلمات به کار میرود:

Some, any, a little, a lot of, a piece of,

به طور مثال،

I’ll give you a piece of advice

There isn’t any news

You need some more furniture.

 

  کلمه Knowledge هم غیرقابل شمارش محسوب میشود، اما وقتی در معنائی خاص به کار میرود، به همراه حرف تعریف می آید:

A knowledge of languages is always useful

He has a good knowledge of mathematics.

کلمه hair در معنای تمام موهای سر یک انسان نیز غیرقابل شمارش فرض میشود، ولی اگر موها را جداگانه در نظر بگیریم کلمه hair هم به صورت مفرد هم به صورت جمع همراه با حرف تعریف به کار میرود.

She has black hair

The fisherman used a hair to tie the feather to the hook.

 

موادی مانند glass, wood, iron, stone, paper, cloth, wine, coffee, tea. نیز غیرقابل شمارش محسوب می­شوند. ولی وقتی این مواد به چیز خاصی اشاره کنند، حرف تعریف میگیرند،

Windows are made of glass

Have a glass of wine 

We write on a paper

I’ve got a newspaper

Iron is a metal

I used an electric iron

این کلمات هم به همراه Some, any, a little, a lot of, a piece of, به کار میروند،

Would you like some tea?

I want a piece of wood.

ج- حرف تعریف نامعین با اسامی مجردی همچون beauty, happiness, fear, hope and death به کار نمیرود، مگر این که این اسامی در معنای خاصی به کار روند،

He was pale with fear

Some children suffer from a fear of the dark.

د- حرف تعریف نامعین پیش از اسامی وعده های غذائی به کار نمیرود، مگر اینکه پیش از آنها صفت آمده باشد،

We have breakfast at eight

He gave us a good breakfast.

وقتی یکی از وعده های غذائی به افتخار کسی یا به مناسبتی خاص باشد، حرف تعریف به کار می رود،

I was invited to dinner at their house, in the ordinary way.

I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟