آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

افعال غیراستمراری

افعالی که در شکل استمراری به کار برده نمی شوند

الف- افعال مربوط به حواس:

See, hear, smell, notice, recognize;

ب- افعال مربوط به عواطف:

Want, desire, refuse, forgive, wish, care, live, hate, adore, like, dislike;

ج- افعال مربوط به اندیشیدن و تفکر:

Think, feel, realize, understand, know, mean, suppose, believe, expect, remember, recollect, forget, recall, trust, mind.

د- افعال مربوط به مالکیت:

Own, owe, belong, possess.

ح- افعال کمکی به استثنای be و have

و- افعال متفرقه

 

Seem, signify, appear, contain, consist, keep, concern, matter. 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟