آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

افعال ارادی و آگاهانه و نسبت آن ها با استمرار در زبان انگلیسی

زمان استمراری: افعال ملازم استفاده آگاهانه از حواس

افعالی مانند listen, look, watch کنش هائی آگاهانه و حساب شده هستند؛ و smell هم میتواند به صورتی تعمدی به کار برده شود، هر چند در بسیاری اوقات غیرارادی است:

Someone’s coming; I hear footsteps.

Don’t disturb him now; he is listening to a radio play.

Why are you looking at that car? It’s far too expensive. I see one in the corner that would suit you much better.

Why are you smelling (sniffing) the fish? Do you think it has gone bad?

فعل look معمولاً به همراه شی ای ثابت به کار برده می شود؛ فعل  watch زمانی به کار برده میشود که حرکت وجود دارد، یا زمانی که انتظار حرکت میرود؛ watch به معنای این است که مشاهده ادامه دارد:

The child is looking at the illustrations.

His mother is watching him turning over the pages.

The police are watching the house (expecting one to enter or leave it).

 

We are looking at the house as we are thinking of buying it. 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟