آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

انواع افعال در وجه گذشته ساده در زبان انگلیسی

افعال در وجه گذشته ساده

در افعالی که به حرف (Y) ختم میشوند، اگر یک حرف قبل از آن حروف صدادار (vowel) باشد (ed) به صورت معمولی بر سر فعل می آید. اما اگر یک حرف قبل از آن حروف بی صدا (consonant) باشد حرف (Y) تبدیل به حرف (I) می شود و ( ed) بر سر فعل می آید.

 

Copy=copied

 

Stay= stayed

 

افعالی که به حرف (E) ختم شوند، با اضافه شدن (ed) به فعل, (E) حذف میشود.

 

Dance= danced

 

افعالی که سه حرف آخر آنها به ترتیب بی صدا-صدادار-بی صدا باشد، حروف آخر آنها Double می شود.

 

Plan= planned

 

دسته دوم:

 

افعال بی قاعده (irregular verb) که این دسته ستون 2 دارند که جزو افعال گذشته میباشند.

 

Do = did

 

have = had

 

Eat = ate

 

begin = began

 

Go = went

 

read = read

 

فعل (read) ستون اول و دومش یکی است با تلفظ متفاوت.

 

Example

 

Terry worked in a bank from 1996 to 2003

 

The party finished at midnight

 

برای سوالی و منفی کردن این جملات از فعل کمکی (Did) استفاده میکنیم.

 

نکته:

 

با آوردن فعل کمکی، ed از فعل حذف میشود و فعل ستون دوم به ستون اول باز میگردد.

 

Example

 

Did Terry work in a bank from 1996 to 2003?

 

Yes, he did

 

No, he didn’t work in a bank from 1996 to 2003

 

Did the party finish at midnight?

 

Yes, it did

 

No, it didn’t finish at midnight

 

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟