آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

صفات

صفات

تعریف: صِفَت یکی از مقوله‌های دستوری است. از نظر نحوی، کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند و معمولاً می‌تواند در حالت تفضیلی یا عالی قرار بگیرد. از نظر معنایی، واژه‌ای است که حالت و چگونگی چیزی یا واژه‌ای را می‌رساند

 انواع صفات

صفات به انواع ذیل تقسیم می شوند:

یک- صفت کیفی

square, good, golden, fat, heavy, dry, clever

دو- صفت اشاره:

 this, that, these, those

سه- صفت توزیعی

each, every, either, neither

چهار- صفت کمی:

 some, any, no, few, many, much, one, twenty

پنج- صفت استفهامی

which, what, whose

شش- صفت ملکی

my, your, his, her, its, our, your, their

 همخوانی صرفی Agreement

صفات در زبان انگلیسی تنها یک شکل دارند، که به صورت یکسان در مفرد، جمع، مذکر، مؤنث و خنثی به کار می رود:

A good boy, good boys;

تنها استثنا در این مورد صفات اشاره است که صورت جمع و مفرد آن ها متفاوت است:

This boy; these boys

بند 14 جایگاه صفات در جمله و کاربرد and

صفات معمولاً پیش از اسم مربوطه شان می­آیند:

A big town; a blue car; an interesting book

وقتی پیش از یک اسم، دو یا چند صفت وجود دارد، معمولاً آن ها را با استفاده از and از هم جدا نمیکنند، مگر این که دو صفت آخر مربوط به رنگ باشد:

A big, square box; a tall young man;  six yellow roses

A black and white cap

A red, white, and blue flag

صفات کیفی، می توانند پس از افعال  be, seem, appear, look به کار برده شوند و البته دو صفت آخر بین شان and می آید:

The house looked large and inconvenient

 

It was cold, wet, and windy.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟