آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

کاربرد نادرست کلمات در زبان انگلیسی: معنا و کانتکست

494- last و latest

نگوئیم:

What is the last news of the war?

بلکه باید بگوئیم:

What is the latest news of the war?

کلمه latest به معنای اخیرترین یا جدیدترین است. last به معنای امر نهائی و پایانی است:

Z is last letter of the alphabet.

495- کاربرد اشتباه small، و big به جای young و old

نگوئیم:

I am two years smaller than you.

He is three years bigger than you.

بلکه باید بگوئیم:

I am two years younger than you.

He is three years older than I.

اگر در جائی میخواهیم درباره سن و سال حرف بزنیم، باید از young و old استفاده کنیم. Small و big معمولاً به اندازه اشاره دارند:

He is big (or small) for his age.

تبصره: great به اهمیت شخص یا شیء اشاره دارد:

Napoleon was a great man.

Homer’s Iliad is a great book.

ما از great در کنار واژگانی مثل distance، height، length و depth استفاده میکنیم:

There is a great distance between the earth and the moon.

496- جایگزینی high و tall

نگوئیم:

My elder brother is six feet high.

بلکه باید بگوئیم:

My elder brother is six feet tall.

کلمه tall برای اشخاص به کار می رود، و متضاد آن short است. high برای درختان، ساختمان ها و کوه ها به کار میرود، و متضاد آن low است.

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق