آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

آموزش زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل

زمان آینده کامل برای بیان یک عمل در آینده که قبل از عملی دیگر در آینده انجام می شود، به کار برده می شود:

 

The train will have left when you arrive

You can call me at work at 8am. I will have arrived at the office by 8

They will be tired when they arrive. They will not have slept for a long time

Mary won't be at home when you arrive

?Really? Where will she have gone

 

فرمول کلی ساخت زمان آینده کامل به صورت زیر است

 

subject + auxiliary verb (will) + auxiliary verb (have)

+ main verb (past participle)

 

 

قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود. افعال بی قاعده نیز مانند شکل گذشته  به قسمت سوم فعل خود تبدیل می شوند. لازم به ذکراست افعال باقاعده افعالی هستند که برای ساختن قسمت های دوم و سوم فعل به انتهای همه این افعال -ed یااضا -d فه می شود در حالی که قسمت های دوم و سوم افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟