آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه 15

69- کلمه take به معنای گرفتن است. حرف اضافه این کلمه by است نه from. بنابراین

نگوئیم:

He took his brother from the hand

بلکه باید بگوئیم:

 He took his brother by the hand

تبصره: کلمات ذیل نیز با حرف اضافه by به کار می­روند:

Hold by, catch by, seize by, snatch by, grasp by;

70- کلمه tie به معنای بستن است. حرف اضافه این کلمه to است نه on. بنابراین

نگوئیم:

 the man tied the horse on a tree

بلکه باید بگوئیم:

 the man tied the horse to a tree

تبصره: کلمه bind نیز به معنای بسته بودن به چیزی با حرف اضافه to به کار می­رود:

The prisoner was bound to the stake.

71- کلمه tired به معنای خسته بودن است. حرف اضافه این کلمه، of است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 the boys are tired from boiled eggs

بلکه باید بگوئیم:

 the boys are tired of boiled eggs

تبصره: کلمه tired به همراه حرف اضافه with به معنای بی انرژی و بی طاقت شدن است:

I am tired with walking: I want to rest;

کلمه of weary و weary with نیز به همین سیاق به کار می رود.

72- کلمه translate به معنای ترجمه کردن است؛ حرف اضافه این فعل انگلیسی into است نه to. بنابراین

نگوئیم:

 Translate this passage to English

بلکه باید بگوئیم:

Translate this passage into English

73- کلمه tremble به معنای لرزیدن به دلیل سرما یا ترس است. حرف اضافه این کلمه with است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 the man was trembling from cold

بلکه باید بگوئیم:

the man was trembling with cold

 

تبصره: کلمات shake و shiver نیز در معانی مشابه با حرف اضافه with به کار می­روند:

 

 

The thief was shaking with fear.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق