آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

صفات ایجابی، تفضیلی و عالی

مقایسه

 سه نوع صفت قیاسی وجود دارد:

1-     صفت ایجابی (همتراز) [Positive]: 

dark, tall, useful

2-     صفت تفضیلی [Comparative]: 

darker, taller, more useful

3-     صفت عالی [Superlative]:   

darkest, tallest, most useful

الف- شکل تفضیلی و عالی صفات تک سیلابی با اضافه شدن er و est به آخر شکل ایجابی یا همترازشان ساخته می­شود:

bright               brighter              brightest

new                   newer                       newest

ب- صفات سه سیلابی و بیشتر با قرار گرفتن more و most پیش از شکل ایجابی شان، به صورت تفضیلی و عالی نوشته می­شوند:

Interesting                   more interesting                 most interesting

Frightening                  more frightening                 most frightening

ج- صفاتی که دو سیلاب دارند، بر اساس یکی از قواعد بالا به حالت تفضیلی و عالی درمی­آیند. اگر به ful یا re ختم شوند، این صفات با استفاده از more و  most تفضیلی و عالی می­شوند:

Doubtful                    more doubtful                 most doubtful

Careful                     more careful                 most careful

Obscure                 more obscure                most obscure

صفات دوسیلابی­ای که به er، y، یا ly ختم می­شوند با استفاده از er و est به صورت تفضیلی و عالی درمی­آیند:

Pretty                    prettier                prettiest

دقت داشته باشید که y در اینجا به i تبدیل شده است

Holy                 holier                 holiest

Clever                 cleverer                 cleverest

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟