آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه و مصدر 16

74- کلمه warn به معنای هشدار دادن اگر معطوف به danger یعنی خطر باشد،  با حرف اضافه of به کار می­رود نه با about. بنابراین

نگوئیم:

 they were warned about the danger

بلکه باید بگوئیم:

 they were warned of the danger

 

تبصره: اگر کلمه warn معطوف به قصور یا اشتباهی باشد، با حرف اضافه against به کار می­رود:

His teacher warned him against disobeying the regulations.

75- عبارت write in ink به معنای نوشتن با جوهر درست است نه write with ink. بنابراین

نگوئیم:

 I have written the letter with ink

بلکه باید بگوئیم:

I have written the letter in ink

تبصره: عبارات write in ink، write in pencil یا write in chalk به خطوطی اشاره می کند که با یک خودکار، مداد یا یک تکه گچ کشیده می­شود. اما اگر منظور وسیله ای باشد که با آن این خطوط کشیده یا نوشته می شوند، در این صورت از حرف اضافه with استفاده می شود:

I write with (a pen, a pencil, or a piece of chalk)

استفاده نادرست از مصدر Infinitive

در موارد ذیل به جای مصدر باید از اسم فعل gerund استفاده کرد:

الف- پس از حروف اضافه یا عبارت­های اضافی:

77- without یا کلماتی مشابه آن باید با اسم فعل ing دار به کار روند. بنابراین

نگوئیم:

 do your work without to speak

بلکه باید بگوئیم:

 

do your work without speaking

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق