آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

صفات بی قاعده

صفات

د- صفات تفضیلی و عالی بی­قاعده:

برخی صفات شکل تفضیلی و عالی مجزائی دارند؛ مانند

Good    better   best

Bad     worse   worst

Little   less   least

Many/much   more   most

Far   further   furthest (درباره فاصله مکانی و زمانی)

Farther  farthest  (فقط درباره فاصله مکانی)

Old   older   oldest (درباره انسان ها و اشیاء)

Elder   eldest  (فقط درباره انسان ها)

کلمات elder و eldest به ارشدیت اشاره دارند نه صرف کهولت سن. اغلب این کلمات برای مقایسه افراد یک خانواده به کار میروند:

His eldest boy/girl/ nephew

My elder brother/sister

توجه داشته باشید که کلمه elder با ترکیب than به کار نمی­رود بلکه در این حالت باید از کلمه older استفاده شود:

His older than I

صفات عالی را می توان با the و به عنوان ضمیر به کار برد:

Tom is the cleverest

The eldest was only eight years old

صفات تفضیلی را نیز می توانیم به همین نحو به کار بریم:

His two sons look the same age. Which is the elder?

اما لازم است بدانیم که این نحو کاربرد صفات تفضیلی، بیشتر جنبه ادبی دارد. در انگلیسی غیررسمی در اینجا باید از یک صفت عالی استفاده شود:

Which is the eldest? 

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟