نام و نام خانوادگی *
آدرس ایمیل *
شماره موبایل *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • عضویت در خبرنامه

قواعد صفات مقایسه ای

بند 16 ساختارهای مربوط به صفات مقایسه­ ای Comparison

الف-  برای مقایسه دو چیز از جهت داشتن یک صفت ایجابی مانند good، tall، clever،

در حالت مثبت از ساختار as … as استفاده می کنیم

و در حالت منفی از ساختار not as … as و not so … as استفاده می­کنیم:

A boy of sixteen is often as tall as his father

Manslaughter is not so/as bad as murder

Your coffee is not so/as good the coffee my mother makes

ب- در مواردی که مقایسه از جهت صفات تفضیلی  مانند better, taller است، ما از ساختار than استفاده می کنیم:

A mountain is higher than a hill

He isn’t cleverer than you, but he is more careful and makes fewer mistakes than you do.

ج- مقایسه سه شخص یا شی و بیشتر از سه شخص یا شی از طریق صفات عالی انجام میگیرد:

the … of

or the … in (of places):

Tom is the cleverest boy in the class

St. Paul’s isn’t the highest cathedral in England

She is the prettiest of them all

د- افزایش متوازن را با ترکیب ذیل بیان می کنند:

The+صفت تفضیلی  … the+ صفت تفضیلی

The bigger the house is, the more money it will cost

The more leisure he has, the happier he is

ح- افزایش تدریجی با استفاده از دو صفت تفضیلی معطوف به هم به وسیله یک and بیان می شود:

The weather is getting colder and colder

He became more and more interested

و- در مقایسه دو action فعل هم همینگونه عمل می کنیم:

Riding a horse is not as easy as riding a bicycle

It is nicer to go with someone than to go alone

زمانی که بعد از than از مصدر استفاده می شود، همانگونه که در مثال بالا شاهد آن هستیم، to در مصدر را میتوانیم حذف کنیم:

It is nicer to go with someone than go alone

It is sometimes quicker to walk than take a bus

ز- نمونه هائی دیگر از مقایسه:

You are as obstinate as mule

This one is the better of the two

Chinchilla is more expensive than mink

Helen was the most beautiful woman in Greece

In old stories the youngest of the family is always the hero

 

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟