آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

مواردی کاربرد و عدم کاربرد حرف تعریف معین

حرف تعریف معین

حرف تعریف معین در انگلیسی، the است:

حرف تعریف معین، برای جمع و مفرد و تمام جنسیت ها به صورت یکسان به کار میرود؛

The boy, the boys, the girl, the girls;

 

4- کاربرد و حذف حرف تعریف معین

الف- حرف تعریف معین در موارد ذیل به کار برده می­شود،

یک- قبل از اسامی­ای که فقط یک مصداق در خارج دارد، یا برای آن ها یک مصداق فرض میشود:

The earth,   the sea,   the sky, the weather, the North Pole;

 دو- قبل از اسمی که به خاطر ذکر دوباره آن در متن به یک اسم معین تبدیل شده است

His car struck a tree; you can still see the mark on the tree;

سه- پیش از اسمی که بواسطه افزودن یک عبارت یا جمله­ واره­ای معین شده است

The boy that I met 

The place where I met him

The girl in blue

The man on the donkey

چهار- پیش از اسمی که به خاطر موقعیتی که دارد فقط میتواند نماینده یک چیز باشد

 

Ann is in the garden (=the garden of this house)

He sent for the doctor (=his own doctor)

Please pass the wine (=the wine on the table)

پنج- پیش از صفات عالی و کلمات  first، second و only زمانی که به عنوان صفت یا ضمیر به کار میروند 

Mont Blanc is the highest mountain in Europe

Most people think that Monday is the worst day in the week 

شش- پیش از اسامی مفردی که به عنوان نماینده یک دسته از اشیا به کار میرود: 

The cuckoo is lazy (=all cuckoos are lazy)

هفت- پیش از صفتی که عنوان مشخصه دسته ای از افراد به کار میرود:

There is no peace for any but the dead

The old and the young should be able to live together 

هشت- پیش از اسامی دریاها، رودخانه ها، رشته کوه ها، مجمع الجزایر، و اسامی جمع کشورها،

The Atlantic Ocean

The Thames

The Alps

The USA

The USS 

THE Netherlands

The Orkneys 

همچنین دو کشور the Congo و the Sudan

نه- پیش از از آلات موسیقی

She learnt to play the flute

ده- با اسم وعده غذائی خاص برای مراسمی خاص

The dinner given to celebrate their victory cost $ 200.

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟