آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

توالی زمان افعال در زبان انگلیسی

وقتی فعل اصلی یک جمله گذشته است، افعال جملات تابع نبز باید در زمان گذشته باشد:

Tense of verb in main clause

 

Tense of verb in subordinate clause

Present

He thinks that it will rain.

Future

Past

He thought that it would rain.

Conditional

Present

He sees that he has made a mistake.

Present perfect

Past

He saw that he had made a mistake.

Past perfect

Present

I work so hard that I am always tired.

Present

Past

I worked so hard that I was always tired.

Past

Present perfect

He has done all that is necessary.

Present

Past perfect

He had done all that was necessary.

Past

Present

He says that he is going to eat it.

Present continuous

Past

He said that he was going to eat it.

Past continuous

 

دقت داشته باشید که یک جمله واره clause نمی تواند با یک مصدر تنها شکل گیرد، و بنابراین مصدرها تحت قواعد فوق الذکر نیستند:

He wants to go to Lyons.

He wanted to go to Lyons.

همان طور که مشاهده می شود، مصدر در هیچکدام از موارد تغییر نمی کند.

 

همین قواعد درباره توالی زمان ها در خصوص نقل قول هم صادق است البته وقتی که زمان فعل جمله اصلی گذشته است. 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟