آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

وجه شرطی در زبان انگلیسی: شرطی حالی

وجه شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در وجه زمان حال

این نوع جملات با استفاده از should/would به اضافه مصدر برای اول شخص و would به اضافه مصدر برای دیگر اشخاص ساخته می شوند:

I should/would work, you would work, (you’d work), he would work (he’d work), &c.

وجه شرطی منفی:

I should not (shouldn’t) work, you would not (wouldn’t) work, &c.

وجه شرطی سؤالی:

Should I work? Would you work? &c.

این شکل از جملات شرطی برای موارد ذیل به کار برده می شود:

الف) به عنوان معادل گذشته جملات آینده.

ب) در برخی از کاربردهای اصطلاحی should و would.

ج) در جملات شرطی.

استفاده از وجه شرطی به عنوان معادل گذشته زمان آینده

الف) زمانی که فعل اصلی جمله در وجه گذشته است، should و would باید به جای shall و will استفاده شود:

I hope that I shall succeed.

I hoped that I should succeed.

I know that he will be in time.

I knew that he would be in time.

ب) بنابراین، وقتی فعل آغازین در وجه گذشته است، shall و will در قول مستقیم به should و would در قول غیرمستقیم  تبدیل می شوند:

I said, ‘I shall be there’ = I said that I should be there.

He said, ‘I shall be there’ = he said that he would be there.

وقتی فاعل از اول شخص به دوم شخص یا سوم شخص تغییر می کند، shall به would تبدیل می شود.

 

He said, ‘Tom will help me’ = he said that Tom would help him. 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟