آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

موارد عدم استفاده از حرف تعریف معین

موارد عدم استفاده از حرف تعریف معین

یک- پیش از اسامی کشورها، شهرها و اسامی خاص

Mr Jones returned to Wales and bought a house in Swansea.

استثناءها

The USA, the Congo, the Sudan, the Netherlands, the USSR, the Mall, the Strand (in London), the High Street

The Smiths (=Mr and Mrs Smith and Family), the Joneses (Mr and Mes Jones)

این عبارت ها را میتوان در جملات ذیل به کار برد:

I don’t want the Mr Smith who works in the accounts office; I want the other one/the other Mr Smith.

دو- پیش از اسامی مجرد به جز زمانی که آن ها در معنائی خاص به کار برده میشوند

Men fear death

اما

The death of the Prime Minister left his party without a leader.

سه- پس از یک اسم در حالت ملکی یا یک صفت ملکی

The uncle of the boy= the boy’s uncle

The blue book is mine= it is my blue book

چهار- پیش از اسامی وعده های غذائی

The cots have porridge for breakfast

اما اگر وعده غذائی برای منظور خاصی یا جشنی باشد باید حرف تعریف معین بیاید

The wedding breakfast was held in her father’s house

پنج- پیش از اعضای بدن و تکه های لباس، که بنابر معمول مسبوق به صفات ملکی هستند

Raise your right hand

He took off his coat

اما توجه داشته باشید که جملاتی مانند

She seized the child’s collar

I patted his shoulder

The brick hit John’s fact

 

می توانند به این شکل هم بیان شوند

She seized the child by the collar

I patted him on the shoulder

The brick hit John on the face

در حالت مجهول هم قاعده به همین گونه است

He was hit on the head

He was cut in the hand.

شش- توجه داشته باشید که در برخی زبان ها حرف تعریف معین پیش از اسامی جمع نامعین به کار میروند ولی در انگلیسی اینگونه نیست،

Women are expected to like housework (i.e. women in general).

Big hotels all over the world are very much the same.

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟