آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به زمان جمله

121- افعالی که به جای یک عمل به یک حالتی اشاره دارند، مانند understand، know، believe، like، love، belong، prefer، consist، mean، hear، see،  نمی توانند دارای استمرار باشند. بنابراین

نگوئیم:

 I am understanding the lesson now.

بلکه باید بگوئیم:

I understand the lesson now

122- برای بیان فعلی که بر حسبِ عادت انجام می گیرد، باید از حال ساده استفاده شود نه حال استمراری. بنابراین

نگوئیم:

 Every morning I am going for a work

بلکه باید بگوئیم:

Every morning I go for a walk

تبصره: وقتی فعلی بیانگر یک حالت استمراری است و به همراه always به کار می رود، ما از زمان حال استمراری استفاده می کنیم:

He is always talking in class

He is living in London.

123- فعل to use، بیانگر عادت به انجام فعلی نیست. بلکه I use به معنای I employ است. مثلاً I use a fountain-pen to write with. بنابراین

نگوئیم:

 I use to rise at six every morning

بلکه باید بگوئیم:

 I rise at six every morning

یا:

I am accustomed to rising at six  

تبصره: اما در زمان گذشته، فعل to use، برای بیانِ فعل معتاد گذشته به کار می رود، یا اینکه به یک فعلی اشاره می کند که زمانی فرد به آن عادت داشته ولی دیگر بدان اعتیاد ندارد:

I used to see him every day

 

My father used to play football very well.

نظرات کاربران
Thanks a lot
نگاشته شده توسط پریسا قوطاسلو
در تاریخ 2017-02-05 11:28:47
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق