آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

صفات استفهامی

صفات و ضمایر استفهامی

شکل:

الف- برای اشخاص:

حالت اسمی: who (ضمیر)

حالت مفعولی: whom، who (ضمیر)

حالت ملکی: whose (ضمیر، صفت)

ب- برای اشیاء:

حالت اسمی: what (ضمیر و صفت)

حالت مفعولی: what (ضمیر و صفت)

ج- برای اشخاص یا اشیاء زمانی که گزینه محدود است:

حالت اسمی: which (ضمیر و صفت)

حالت مفعولی: which (ضمیر و صفت)

صفت what می تواند برای اشخاص نیز به کار برده شود.

همه این صفات و ضمایر برای جمع و مفرد به صورت یکسان به کار برده می شوند.

نمونه های کاربرد:

الف: who


Who took my gun? Tom took it.

Who are those men? They are Tom’s sons.

Who/whom

Who (or whom) did you see? I saw the queen.

Who (or whom) did she pay? She paid Tom and me.

Who (or whom) did they speak to? (i.e. to whom did they speak?) They spoke to Mary.

Whose

Whose books are these? They are Ann’s

Whose are these? They are Ann’s.

Whose car is this? It is mine.

What

What delayed you? The storm delayed us.

What papers do you read? I read The Times.

What did they eat? They ate octopus.

What did they eat it with? They ate it with chopsticks.

Which

Which of them is the eldest? Mary is the eldest.

Which do you like best? I like Tom best.

Which university did he go to, Oxford or Cambridge? He went to Oxford.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟