آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

what

صفت و ضمیر what

الف- what ادات استفهامی کلی است که برای اشیاء به کار می رود:

What time is it?

What street is this?

What did you say?

What does he want?

زمانی که what با حروف اضافه به کار می رود، معمولاً حرف اضافه در آخر جمله قرار می گیرد،

What did you open it with? I opened it with my knife.

ب-

 what… for? = why

What did you do that for? = why did you do it?

ج- what + be … like? درخواست توضیح است و می تواند برای اشیاء و افراد به صورت یکسان به کار برده شود:

What was the weather like? It was very wet and cold

وقتی این ترکیب درباره افراد به کار می رود، ممکن است پرسش درباره ظاهر و شخصیت شخص باشد:

What is he like? He’s a friendly sort of man / or He’s a tall man with a grey beard.

عبارت what does he/it look like? فقط درباره ظاهر یک چیز یا یک شخص است، و به معنای what does he/it resemble? است:

What does he look like? He is tall and thin

He looks like a scarecrow.

What does it look like? It’s white and puffy.

                                       It looks like cotton wool.

هرگز what… like? را با who is he like? و who does he look like? اشتباه نگیرید. هر دو عبارت اخیر به معنای who does he resemble? است. درحالی که عبارت اول به شخصیت و ظاهر مربوط می شود، دو عبارت بعدی فقط به ظاهر اشاره دارد.

د-

 what is he? = what is his profession?

What was his father? He was a tailor.

What به عنوان صفت برای اشخاص هم می تواند به کار برده شود، ولی چندان رایج نیست:

What me are you talking about?

ح- صفت what در پرسش های مربوط به اندازه بسیار رایج است:

What height is your room?

 

دقت داشته باشید که در این موارد همیشه از فعل to be استفاده می شود.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟