آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: گرامر
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 178
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
ضمایر شخصی: اسمی، رائی و برائی
ضمایر مفعولی رائی و برائی
کاربردهای ضمیر سوم شخص غایب غیرشخصی it
ضمایر انعکاسی
ضمایر تأکیدی
so and not
ضمایر موصولی
ضمایر موصولی شخصی
کاربرد ضمایر موصولی مفعولی و ملکی
ضمایر موصولی غیرشخصی
ضمیر موصولی غیرشخصی
ضمایر موصولی غیرمعرف
موصولات غیرمعرف برای اشخاص: رائی و ملکی
ضمایر موصولی غیرشخصی در بندهای غیرمعرف
موصولات رابط و قیود موصولی
قید