آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: گرامر
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 178
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
ضمایر شخصی: اسمی، رائی و برائی
video
ضمایر مفعولی رائی و برائی
video
کاربردهای ضمیر سوم شخص غایب غیرشخصی it
video
ضمایر انعکاسی
video
ضمایر تأکیدی
video
so and not
video
ضمایر موصولی
video
ضمایر موصولی شخصی
video
کاربرد ضمایر موصولی مفعولی و ملکی
video
ضمایر موصولی غیرشخصی
video
ضمیر موصولی غیرشخصی
video
ضمایر موصولی غیرمعرف
video
موصولات غیرمعرف برای اشخاص: رائی و ملکی
video
ضمایر موصولی غیرشخصی در بندهای غیرمعرف
video
موصولات رابط و قیود موصولی
video
قید