آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: گرامر
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 178
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
ساختار قید در زبان انگلیسی
video
قیود تفضیلی و عالی
video
قید حالت و قید مکان
video
کاربرد قید زمان
video
قید تکرار
video
قید مقدار
video
قیود مقدار: fairly، rather
video
قید مقدار: RATHER
video
قید تکرار: Quite
video
قید مقدار: MUCH, BARELY, SCARCELY, HARDLY
video
نکات گرامری: حروف اضافه
video
نقش حروف اضافه در اصطلاحات ترکیبی مربوط به زمان
video
حروف اضافه مربوط به سفر
video
کاربردهای حروف اضافه
video
کاربردهای زمانی و مکانی حروف اضافه
video
حروف اضافه مختص زمان و مکان