آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: گرامر
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 178
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
استفاده از افعال کمکی برای اعلام مخالفت
video
نقش فعل کمکی در مقام عبارت سؤالی
video
فعل کمکی تو بی در زبان انگلیسی و مشتقات آن
video
زمان گذشته ساده برای کمک فعل تو بی در زبان انگلیسی
video
آموزش نقش فعل تو بی در شکل دادن زمان جمله
video
کاربردهای مختلف فعل کمکی تو بی در زبان انگلیسی
video
کاربردهای فعل تو بی در مقام فعل معمولی
video
کاربردهای دیگر کمک فعل تو بی
video
کاربردهای فعل تو بی در جملات ساده و خبری
video
فعل کمکی تو هَو: جدول زمان حال
video
فعل کمکی هو تو و مشتقات آن در زمان گذشته
video
کاربرد فعل هَو در ساختن زمان ها در زبان انگلیسی
video
استفاده از فعل کمکی هو تو به همراه مصدر برای افاده الزام
video
کاربرد فعل کمکی هَو در مقام فعل عادی
video
معانی مختلف فعل کمکی هَو
video
آموزش قواعد مربوط به فعل هَو در مقام فعل مستقل