آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: گرامر
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 178
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
قواعد مربوط به الزام شخصی و خارجی در زبان انگلیسی
فعل الزام در مقام فعل کمکی: آموزش مجازی گرامر زبان انگلیسی
قواعد زبان انگلیسی: الزام در مستقبل
قواعد مربوط به فعل نیاز داشتن
ترکیب ادات الزام با مصدر کامل در زبان انگلیسی
قواعد مربوط به فعل کمکی جرأت کردن در زبان انگلیسی
گرامر زبان انگلیسی
قواعد مربوط به فعل کمکی عادت داشتن
زمان حال استمراری در زبان انگلیسی
کاربردهای زمان حال استمراری در زبان انگلیسی: آموزش رایگان و مجازی
کاربردهای ممکن دیگر زمان حال استمراری در زبان انگلیسی
افعال غیراستمراری
افعال ارادی و آگاهانه و نسبت آن ها با استمرار در زبان انگلیسی
زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی: آموزش گرامر از طریق دروس آنلاین مجازی
کاربردهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی: سامانه آموزشی اشراق
سایر موارد کاربرد زمان حال ساده در زبان انگلیسی