آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: گرامر
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 178
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
حرف تعریف در زبان انگلیسی
حرف تعریف نامعین قسمت 2
موارد منع کاربرد حرف تعریف نامعین
مواردی کاربرد و عدم کاربرد حرف تعریف معین
موارد عدم استفاده از حرف تعریف معین
حذف حرف تعریف معین the قبل از home، church، market، school، hospital
اسم ها در زبان انگلیسی
قواعد مربوط به اسم جمع در انگلیسی
قواعد مربوط به اسم در انگلیسی بخش 2
قواعد مربوط به اسم در انگلیسی بخش دوم
قواعد مربوط به اسم در انگلیسی بخش سوم
نکات گرامری: حالت اسم ها
حالت ملکی
صفات
صفات ایجابی، تفضیلی و عالی
صفات بی قاعده