آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
اشتباهات مربوط به حروف اضافه 17
video
کاربرد نادرست اسم فعل به جای مصدر
video
مربوط به کاربرد اسم فعل به جای مصدر
video
کاربرد اشتباه اسم فعل به جای مصدر
video
اشتباهات مربوط به کاربرد اسم فعل به جای مصدر
video
اشتباهات زمان جمله
video
اشتباهات زمان فعل
video
زمان فعل: اشتباهات
video
زمان فعل: کاربرد نادرست
video
خلط زمان فعل
video
اشتباهات مربوط به زمان جمله
video
کاربرد اشتباه زمان ماضی و ماضی بعید
video
اشتباهات مربوط به زمان فعل
video
اشتباهات مربوط به شرطی ها
video
اشتباهات مربوط به خلط زمان جمله اصلی و جمله وابسته
video
اشتباهات مربوط به ضمایر ملکی