آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
اشتباهات مربوط به مالکیت مضاعف و دیگر موارد
video
موصول ها: اشتباهات
video
اشتباهات مربوط به موصول ها
video
each other, one other and another
video
اشتباهات مربوط به صفات تفضیلی و عالی
video
اشتباهات مربوط به مصدر
video
اشتباهات مربوط به عدم هماهنگی وجه دو بخش جمله
video
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
video
کاربرد اشتباه اصطلاح و عبارات رایج
video
کاربرد اصطلاحات و عبارتهای اشتباه
video
اشتباهات مربوط به جملات منفی
video
اشتباهات مربوط به اصطلاحات
video
اشتباهات رایج در کاربرد عبارت های انگلیسی
video
کاربردهای اشتباه اصطلاحات در زمینه های نادرست
video
اشتباهات مربوط به اصطلاحات
video
اشتباهات رایج در کاربرد اصطلاحات انگلیسی