آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
کاربرد عبارتهای نادرست در زبان انگلیسی
video
کاربرد اصطلاحات و عبارت های نادرست
video
عبارت های رایج نادرست در انگلیسی
video
حذف نادرست حرف اضافه از عبارت
video
اشتباهات رایج در عبارت های ترکیبی
video
اشتباهات رایج در عبارت ها
video
کاربرد اشتباه عبارات ترکیبی بدون حرف اضافه
video
اشتباهات رایج و ساده اما مهم
video
اشتباهات ساده در انگلیسی
video
اشتباهات رایج حذفی
video
اشتباهات رایج در حذف کلمات و عبارات
video
اشتباهات رایج درباره محذوفات
video
حذف اشتباهی کلمات مهم از جمله
video
حذف ضمایر به نحو نادرست
video
اشتباهات مربوط به حذف مفعول
video
حذف حروف عطف از میان اعداد