آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
کاربرد عبارتهای نادرست در زبان انگلیسی
کاربرد اصطلاحات و عبارت های نادرست
عبارت های رایج نادرست در انگلیسی
حذف نادرست حرف اضافه از عبارت
اشتباهات رایج در عبارت های ترکیبی
اشتباهات رایج در عبارت ها
کاربرد اشتباه عبارات ترکیبی بدون حرف اضافه
اشتباهات رایج و ساده اما مهم
اشتباهات ساده در انگلیسی
اشتباهات رایج حذفی
اشتباهات رایج در حذف کلمات و عبارات
اشتباهات رایج درباره محذوفات
حذف اشتباهی کلمات مهم از جمله
حذف ضمایر به نحو نادرست
اشتباهات مربوط به حذف مفعول
حذف حروف عطف از میان اعداد