آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
کاربرد عبارتهای نادرست به جای عبارت های درست
اشتباهات مربوط به زمینه و معنا
واژگان غیرضروری: حروف اضافه غیرضروری
استفاده بی مورد از حرف اضافه
استفاده غلط از حرف اضافه
استفاده نادرست حرف تعریف معین
استفاده نادرست از حروف تعریف
موارد کاربرد نادرست حرف تعریف
اشتباهات مربوط به حرف تعریف معین
استفاده ناسنجیده از حرف تعریف معین با کلمات خاص
آموزش اشتباهات رایج در کاربرد حرف تعریف نامعین و معین
آموزش اشتباهات رایج در انگلیسی در به کار بردن علامت مصدر به همراه افعال نامناسب
اشتباهات رایج در زمینه تکرار فاعل در جملات ترکیبی و ساده
آموزش رایگان مجازی اشتباهات مربوط به تکرار بیمورد کلمات در جملات انگلیسی
آموزش رایگان اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
آموزش رایگان اشتباهات رایج کاربرد نادرست کلمات به جای همدیگر در زبان انگلیسی