آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
کاربرد عبارتهای نادرست به جای عبارت های درست
video
اشتباهات مربوط به زمینه و معنا
video
واژگان غیرضروری: حروف اضافه غیرضروری
video
استفاده بی مورد از حرف اضافه
video
استفاده غلط از حرف اضافه
video
استفاده نادرست حرف تعریف معین
video
استفاده نادرست از حروف تعریف
video
موارد کاربرد نادرست حرف تعریف
video
اشتباهات مربوط به حرف تعریف معین
video
استفاده ناسنجیده از حرف تعریف معین با کلمات خاص
video
آموزش اشتباهات رایج در کاربرد حرف تعریف نامعین و معین
video
آموزش اشتباهات رایج در انگلیسی در به کار بردن علامت مصدر به همراه افعال نامناسب
video
اشتباهات رایج در زمینه تکرار فاعل در جملات ترکیبی و ساده
video
آموزش رایگان مجازی اشتباهات مربوط به تکرار بیمورد کلمات در جملات انگلیسی
video
آموزش رایگان اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
video
آموزش رایگان اشتباهات رایج کاربرد نادرست کلمات به جای همدیگر در زبان انگلیسی