آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: افعال
video
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: خلط دو فعل هم معنی
video
کاربرد نادرست افعال در زبان انگلیسی: آموزش رایگان
video
اشتباهات رایج در خلط افعال مشابه در زبان انگلیسی
video
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: آموزش مجازی
video
آموزش مجازی اشتباهات رایج در زبان انگلیسی شبکه مترجمین اشراق
video
اشتباهات رایج در استفاده نابجا از افعال انگلیسی در معنای یکدیگر
video
کاربرد نادرست افعال به جای همدیگر در زبان انگلیسی
video
آموزش اینترنتی اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
video
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: آموزش مجازی از طریق سایت آموزشی شبکه مترجمین اشراق
video
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: مطالعه یا آموزش؛ یادگیری یا خواندن
video
اشتباهات مربوط به کاربرد نادرست افعال
video
اشتباهات رایج در جایگزین کردن عبارات انگلیسی نادرست
video
اشتباهات رایج در خلط شکل دوم و سوم افعال بی قاعده در زبان انگلیسی
video
اشتباهات رایج در خلط قیود در زبان انگلیسی
video
اشتباهات رایج در زمینه به کارگیری قیود غیرمرتبط